EMDR is een specifieke techniek om aan het werk te gaan met belastende herinneringen of ervaringen. Vaak zijn dat traumatische ervaringen.

 

Dat kunnen eenmalige gebeurtenissen zijn die blijvende problemen veroorzaken (slapeloosheid, nachtmerries, angstgevoelens, en dergelijke).

 

Traumatische ervaringen kunnen ook langdurig, herhaaldelijk geweest zijn (misbruik, mishandeling, verwaarlozing en dergelijke).

 

Zelfs ervaringen die reeds zeer lang geleden zijn kunnen ernstige problemen blijven geven in het dagelijks functioneren - soms liggen ze aan de basis van chronische fysische klachten.

 

EMDR is een onderdeel van een specifieke therapeutische aanpak die helpt om uiteindelijk tot verwerking te komen. EMDR heeft ook bredere toepassingen.

 
 
 
Erkenningsnr. 671108261 Corpusstraat 36, 9700 Oudenaarde - Welden